مائده شجاعی نجف آباد

مائده شجاعی
مائده شجاعی
مـجـری ، گـویـنـده ، نـریـتـور
کارشناس خبرنگاری ، گزارشگر رادیو

پایگاه اطلاع رسانی : www.MaedehShojaei.ir
پست الکترونیکی : info@MaedehShojaei.ir

شرکت سپنتا سامانه سپاهان تلگرام واتس اپ اینستاگرام